Problemet med de intellektuelle

 Problemet med de intellektuelle. Den nye klasse udgår fra de højere læreanstalter. Uddannelse er klassedannelse. Magtens grundlag er den lange teoretiske skoling, men myndigheden udøves i et embede. Beherskelsen af politik og stat og fjernsyn spiller en stor rolle.
Udbytningens mekanismer drøftes. Hvordan får det boglige borgerskab greb om de materielle værdier? Hvorledes sker overflytningen af værdier fra den produktive sektor til samfundets overbygning? Sådanne spørgsmål er aldrig tidligere stillet på dansk grund endsige besvare
t.


Anmelderne skrev:
Steen Steensen er en af de virkeligt få virkeligt originale liberalistiske tænkere i dansk idéhistorie.
Bogen er en kærkommen påpegning af den latente fare, der ligger i at opbygge et ideologisk præsteskab, og den fortjener at blive læst af alle.
Peter Kurrild-Klitgaard
Libertas

Et Danmark hærget af bureaukrater og eksperter får sin sag for i Steen Steensens bog om de intellektuelle. Den gør grundigt og veloplagt og i et pudsigt enkeltsætningssprog med indlagte fyndord op med den klasse, der har sat sig på magten, og som ifølge Steen Steensen dag for dag snævrer mulighederne ind for den produktive og arbejdende dansker.
Hans Andersen
Morgenavisen Jyllands-Posten

Sagen er, at denne bog lige præcis sætter ord på det, der hos mange af os blot er fornemmelser og anelser, som vi ikke rigtigt tør bringe på bane, fordi diskussionsklimaet nu engang er blevet sådan, at der ved Gud er ting, man ikke taler om, selv om de egentlig er åbenlyse for ethvert normalt, tænkende menneske.

Erik Sloth

Frihedsbrevet


Det er en ypperlig bog Steen Steensen har skrevet. Den rummer en stor fond af viden, som serveres med kamplyst og ægte jysk slagfærdighed. Man får lettere ved at bryde alle regler for politisk korrekthed. Det er en bog, man ikke glemmer, men ofte vil henvise til. Den være på det varmeste anbefalet.

Jens Jackie Jensen

Tidehverv

 
 

Antal sider:  173  *

Pris:  120 kr.
TILBAGE

1998